تزکیه عیسی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقرآن کریم می فرماید، خداوند متعال پاکی و رشد معنوی حضرت عیسی علیه السلام را قبل از تولدش تضمین نموده است.


تضمین پاکی و رشد معنوی

[ویرایش]

قرآن کریم در مورد تضمین پاکی و رشد معنوی عیسی علیه‌السلام قبل از تولد وی چنین می فرماید: «قال انما انا رسول ربک لاهب لک غلـمـا زکیـا»گفت من فرستاده پروردگار توام (آمده‌ام) تا پسر پاکیزه‌ای به تو ببخشم! .

پاسخ روح به حضرت مریم

[ویرایش]

این جمله پاسخی است که روح، به مریم داد، و اگر کلام خود را با قصر «انما» افتتاح کرد، برای این بود که بفهماند آنطور که مریم پنداشته یعنی فردی از بشر، نیست، تا هر چه زودتر دهشت مریم زایل گشته از بشارت فرزنددار شدن خوشحال گردد، کلمه زکی به معنای هر چیز پر نمو و شایسته و بته دار است.

نجات و تطهیر حضرت عیسی

[ویرایش]

قرآن کریم در مورد نجات و تطهیر عیسی علیه‌السّلام به وسیله خداوند می فرماید: «اذقال الله یـعیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطهرک من الذین کفروا...» (به یاد آورید) هنگامی را که خدا به عیسی فرمود: من تو را بر میگیرم و به سوی خود، بالا میبرم و تو را از کسانی که کافر شدند، پاک میسازم... .
کلمه رفع به معنای بلند کردن و برداشتن است، بر خلاف کلمه وضع که در معنای نهادن به کار می‌رود. و طهارت ، که مطهر اسم فاعل از باب تفعیل آن است، به معنای پاکی است، بر خلاف قذارت که در معنای ناپاکی استعمال می‌گردد. و ما قبلا گفتاری در معنای طاهر داشته باشیم.

منظور از رفع عیسی و تطهیر او

[ویرایش]

و از آنجائی که در آیه شریفه کلمه «رافعک» مقید به قید الی شده معلوم می‌شود که منظور از این رفع، رفع معنوی است نه رفع صوری و جسمی، چون خدای تعالی در مکانی بلند قرار نگرفته تا عیسی علیه‌السلام را به طرف خود بالا ببرد، او مکانی از سنخ مکانهای جسمانی که اجسام و جسمانیات در آن قرار می‌گیرند ندارد، به همین جهت دوری و نزدیکی نسبت به خدای تعالی هم دوری و نزدیکی مکانی نیست، پس تعبیر مذکور نظیر تعبیری است که در آخر همین آیه آورده و فرموده : «ثم الی مرجعکم»، مخصوصا اگر منظور از توفی قبض روح باشد که خیلی روشن خواهد بود که منظور از رفع، رفع معنوی است یعنی ترفیع درجه و تقرب به خدای سبحان.
و چه بسا گفته باشند که مراد از رفع عیسی علیه‌السلام به سوی خدا بالا بردن روح و جسم عیسای زنده به آسمان است، چون از ظاهر قرآن شریف بر می‌آید که خدای تعالی عیسی علیه‌السلام را در حالی که زنده بود به آسمان مادی و جسمانی بالا برده و مقام قرب خدای سبحان و محل نزول برکات و مسکن ملائکه مکرم هم همین آسمان مادی است. در آیه شریفه اول «توفی» آنگاه رفع و سپس تطهیر از کافران ذکر شده و تطهیر از کافران را فرع و تابع رفع قرار داده و این می‌رساند که منظور از تطهیر هم تطهیر معنوی است نه ظاهری، چون گفتیم منظور از رفع، رفع معنوی است، پس تطهیر عیسی دوریش از کفار و مصونیتش از معاشرت با ایشان و افتادنش در جامعه آلوده به قذارت کفر و جحود است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مریم/سوره۱۹، آیه۱۹.    
۲. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ج۱۴، ص۵۳.    
۳. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱۳، ص۳۴.    
۴. تفسیر صافی، فیض کاشانی، ج۳، ص۲۷۷.    
۵. مجمع البیان، شیخ طبرسی، ج۶، ص۴۰۹.    
۶. الدر المنثور، سیوطی، ج۵، ص۴۹۶.    
۷. آل عمران/سوره۳، آیه۵۵.    
۸. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ج۳، ص۳۲۵.    
۹. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۲، ص۵۷۰.    
۱۰. تفسیر صافی، فیض کاشانی، ج۱، ص۳۴۱.    
۱۱. مجمع البیان، شیخ طبرسی، ج۲، ص۳۰۶.    
۱۲. نور الثقلین، شیخ حویزی، ج۱، ص۳۴۶.    
۱۳. الدر المنثور، سیوطی، ج۲، ص۲۲۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تزکیه عیسی».    جعبه ابزار