تزیین با آب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحضرت سلیمان برای اسلام آوردن ملکه سبا، آب را تزیین کرد.


سلیمان و آب

[ویرایش]

قیل لها ادخلی الصرح فلما راته حسبته لجة و کشفت عن ساقیها قال انه صرح ممرد من قواریر...
گفتندش: به صحن قصر درآى. چون بديدش پنداشت که آبگيرى ژرف است. دامن از ساقهايش برگرفت. سليمان گفت: اين صحنى است صاف از آبگينه...
حضرت سلیمان با علم و هنری که داشت تماما از امکاناتش استفاده کرد تا ملکه کافری را که تمام قدرت و هیبت او تجملات زندگیش بود در نظرش آنها را تحقیر کند. وی با آن کاخ زیبایش ملکه را تسلیم کرد و مومن شد.

کاخ کف شیشسه ای

[ویرایش]

برخی احتمال داده‌اند که حضرت سلیمان علیه‌السّلام با جاری کردن آب از زیر صحن کاخ که کف پوش شیشه‌ای داشت و حیوانات دریایی در آن قرار داشتند (آکواریم بزرگ)، جلوه‌ای تماشایی به آن داده بود که ملکه سبا آن را آب پنداشت؛ بدین جهت لباس خود را برای عبور بالا زد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نمل/سوره۲۷، آیه۴۴.    
۲. مجمع البیان، ج۷، ص۳۸۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تزیین با آب»    جعبه ابزار