تزیین مسکن (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند در قرآن کریم می فرماید، اگر تمکن کفار از مواهب مادی سبب نمی‌شد که همه مردم امت واحد گمراهی شوند ما برای کسانی که کافر می‌شدند خانه هائی قرار می‌دادیم با سقفهائی از نقره و نردبانهائی که از آن بالا روند! و برای خانه‌های آنها درها و تختهائی (زیبا و نقره گون) قرار می‌دادیم که بر آن تکیه کنند.


خانه مزین به طلا

[ویرایش]

داشتن خانه مزین به طلا و زیورآلات برای محمد صلی الله علیه وآله، یکی از خواسته‌های کفار قریش برای ایمان آوردن به او بوده است: «وقالوا لن نؤمن لک حتی... • او یکون لک بیت من زخرف...» و گفتند ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم مگر اینکه... • یا خانه‌ای پر نقش و نگار از طلا داشته باشی... .

← اطلاقات زخرف


زخرف در اصل به معنی زینت است، و از آنجا که طلا یکی از فلزات معروف زینتی است به آن زخرف گفته می‌شود خانه‌های پر نقش و نگار را نیز زخرف می‌گویند، و همچنین سخنان پر آب و رنگ فریبنده را گفتار مزخرف می‌نامند.

تزیین منازل کافران

[ویرایش]

جلوگیری از گرایش عمومی انسانها به کفر، علت عدم تزیین منازل کافران به طلا و نقره، از جانب خداوند می باشد: «ولولا ان یکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن یکفر بالرحمـن لبیوتهم سقفـا من فضة ومعارج علیها یظهرون• ولبیوتهم ابوبـا وسررا علیها یتکـون• وزخرفـا...» اگر تمکن کفار از مواهب مادی سبب نمی‌شد که همه مردم امت واحد گمراهی شوند ما برای کسانی که کافر می‌شدند خانه هائی قرار می‌دادیم با سقفهائی از نقره و نردبانهائی که از آن بالا روند! • و برای خانه‌های آنها درها و تختهائی (زیبا و نقره گون) قرار می‌دادیم که بر آن تکیه کنند•وانواع وسائل تجملی... .

معنای زخرف

[ویرایش]

و در مجمع البیان گفته : کلمه زخرف به معنای کمال زیبایی هر چیز است و از همین جهت طلا را هم زخرف می گویند. و وقتی گفته می‌شود: زخرفه زخرفة معنایش این است که فلان چیز را زینت کرد و زیبایش نمود. و باز به همین جهت نقش نگار و تصاویر را زخرف می‌گویند. و در حدیث آمده که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم (در فتح مکه ) بیرون کعبه ایستاد و داخل آن نشد، تا آنکه دستور داد زخرف آن را دور ریختند.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اسراء/سوره۱۷، آیه۹۰.    
۲. اسراء/سوره۱۷، آیه۹۳.    
۳. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ج۱۳، ص۲۸۰.    
۴. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱۲، ص۲۸۳.    
۵. تفسیر صافی، فیض کاشانی، ج۳، ص۲۱۷.    
۶. مجمع البیان، شیخ طبرسی، ج۶، ص۲۹۳.    
۷. نور الثقلین، شیخ حویزی، ج۳، ص۲۲۲.    
۸. الدر المنثور، سیوطی، ج۵، ص۳۴۰.    
۹. زخرف/سوره۴۳، آیه۳۳ - ۳۵.    
۱۰. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ج۱۸، ص۱۴۹.    
۱۱. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۲۱، ص۵۷.    
۱۲. تفسیر صافی، فیض کاشانی، ج۶، ص۳۹۳.    
۱۳. مجمع البیان، شیخ طبرسی، ج۹، ص۸۰.    
۱۴. نور الثقلین، شیخ حویزی، ج۴، ص۵۹۹.    
۱۵. الدر المنثور، سیوطی، ج۷، ص۳۷۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تزیین مسکن».    جعبه ابزار