تصلیب هم‌بند یوسف (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از هم زندانیایهای حضرت یوسف علیه السلام، طبق تاویل خوابش به
صلیبصلیب: نماد مسیحیت می‌باشد
کشیده شد.


صلیب کشیدن هم بند یوسفیکی از زندانیان هم بند به
صلیبصلیب: نماد مسیحیت می‌باشد
کشیده شد.
یـصـحبی السجن اما احدکما فیسقی ربه خمرا واما الاخر فیصلب فتاکل الطیر من راسه قضی الامر الذی فیه تستفتیان. «ای دوستان زندانی من! اما یکی از شما (دو نفر، آزاد می‌ شود و) ساقی برای صاحب خود خواهد شد و اما دیگری به دار آویخته می‌ شود و از
سرسَر(به فتح سین و سکون راء)، به بخش فوقانی بدن گفته می‌شود
او می‌ خورند! و مطلبی که درباره آن (از من) نظر خواستید، قطعی و حتمی است!»

← تعبیر خواب زندانی


یوسف پس از دلالت و
ارشادارشاد به معنی راهنمایی و هدایت کردن است
دو
رفیقرفیق به معنای دوست و هم سفر می باشد
زندانی خود و دعوت آنها به حقیقت
توحیداعتقاد به یگانگی خداوند و نفی هرگونه شریک برای او را توحید گویند
در ابعاد مختلفش به تعبیر خواب آنها پرداخت، چرا که از آغاز به همین منظور نزد او آمده بودند، و او هم قول داده بود این خوابها را تعبیر کند، ولی فرصت را غنیمت شمرد و فصل گویا و زنده‌ای از توحید و مبارزه با شرک برای آنها بازگو کرد.
سپس رو به سوی دو رفیق زندانی کرد و چنین گفت: "دوستان زندانی من! اما یکی از شما آزاد می‌ شود، و ساقی شراب برای ارباب خود خواهد شد" (یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربه خمرا). "اما نفر دیگر به دار آویخته می‌ شود و آن قدر می‌ماند که پرندگان
آسمانآسمان همان فضای بی‌پایان و نیلگونی است که بالای سر ما دیده می‌شود
از سر او می‌ خورند"! (و اما الآخر فیصلب فتاکل الطیر من راسه).
گرچه با توجه به تناسب خوابهایی که آنها دیده بودند، اجمالا معلوم بود کدامیک از این دو آزاد و کدامیک به دار آویخته می‌ شود، اما یوسف نخواست این خبر ناگوار را صریح تر از این بیان کند لذا تحت عنوان "یکی از شما دو نفر" مطلب را تعقیب کرد.

← تاویل حتمی و قطعی


اینکه فرمود: "قضی الامر الذی فیه تستفتیان" خالی از اشعار بر این نکته نیست که یکی از آن دو نفر بعد از شنیدن تاویل رؤیایش خود را
تکذیبتکذیب، انکار حقایق، دروغ دانستن آیات خدا و متهم کردن پیامبران به دروغگویی می‌باشد
کرد و گفت که من چنین خوابی ندیده بودم. و بعید نیست که آن شخص، دومی بوده که وقتی از یوسف شنید که به زودی به دار کشیده می‌ شود و مرغان از سرش می‌ خورند، خود را تکذیب کرده. و با همین اشعار آن روایاتی که از طرق ائمه علیه‌السّلام رسیده تایید می‌ شود، چون در آنها چنین آمده که دومی به یوسف گفت: من در آنچه که برایت تعریف کردم
دروغ==تعریف دروغ== دروغ در لغت به معنای سخن نادرست، برگزیده فرهنگ قرآن، ص۳۶۹
گفتم و چنین خوابی ندیده بودم.
یوسف علیه‌السّلام هم در پاسخش گفت: "قضی الامر الذی فیه تستفتیان" یعنی تاویلی که از من خواستید حتمی و قطعی شد و دیگر مفری از آن نیست.

پانویس


 
۱. یوسف/سوره۱۲، آیه۴۱.    
۲. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۹، ص۴۱۲.    
۳. ترجمه المیزان، علامه طباطبایی، ج۱۱، ص۲۴۵.    


منبعفرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تصلیب هم بند یوسف».    جعبه ابزار