عنوانی با این نام ایجاد نشده است : تعیینی

همینک آن را ایجاد کنید


    سایر عناوین مشابه :
  • اصالت تعیینیت واجب
  • تعیینی و تخییری
  • تکلیف تعیینی
  • حرام تعیینی
  • حرمت تعیینی
  • مأموربه تعیینی
  • منقول تعیینی
  • وضع تعیینی
جعبه ابزار