تغلیس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتغلیس یعنی نماز صبح را بعد از طلوع فجر صادق و بدون تأخیر گزاردن.


افضل بودن تغلیس

[ویرایش]

تغلیس از غلس به معناى تاریکی پایانى شب، عبارت است از سیر و حرکت در غلس و مراد از آن در این مقام این است که نماز صبح در نخستین لحظات طلوع فجر صادق و پیش از پخش آن در سطح افق اقامه گردد. از این عنوان در باب صلات یاد شده است.
در نماز صبح، تغلیس افضل است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نهایة الإحکام ج۱، ص۳۲۸.    
۲. مستند الشیعة ج۴، ص۵۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۵۴۸.    جعبه ابزار