تمثیل حسی به حسی•

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتمثیل حسی به حسی، تشبیه شیء محسوس به شیء محسوس است.


تعریف

[ویرایش]

یکی از تمثیلات قرآن "تمثیل حسی به حسی" یعنی مثال زدن چیزی به چیز دیگر است که هر دو با حس ظاهر درک می‌شوند؛

← مثال اول


تمثیل خلقت حضرت عیسی علیه‌السّلام به خلقت حضرت آدم علیه‌السّلام در (ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب). تمثیل این دو پیامبر از این رو است که حضرت عیسی علیه‌السّلام بدون پدر متولد، و حضرت آدم بدون پدر و مادر خلق شد.

← مثال دوم


تمثیل زنده شدن دوباره انسان در دنیای دیگر به گیاهی که پس از درو شدن دوباره از طریق دانه و بذر به زندگی بازمی گردد، که این دروشدن در حکم مرگ گیاه است.
[۲] میدانی، عبدالرحمان حسن حبنکه، امثال القرآن وصورمن ادبه الرفیع، ص۴۶.
[۳] میرخلیلی، احمد، ۱۳۳۹ -، مثل درقرآن کریم، ص۱۲۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل عمران/سوره۳، آیه۵۹.    
۲. میدانی، عبدالرحمان حسن حبنکه، امثال القرآن وصورمن ادبه الرفیع، ص۴۶.
۳. میرخلیلی، احمد، ۱۳۳۹ -، مثل درقرآن کریم، ص۱۲۲.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «تمثیل حسی به حسی».    جعبه ابزار