جیب بر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجیب بر یکی از انواع سارق است که از جیب لباس دزد ی می کند و حد او در شرع مشخص شده است


معنای جیب بر

[ویرایش]

به دزدى كه پول یا مالى را با تردستی از جیب دیگرى مى‏ رباید، جیب‏ بر گویند.

حد جیب بر

[ویرایش]

از احكام آن در باب حدود سخن رفته است.
هرگاه جیب ‏برى، از جیب رویین لباس باشد كه آشكار است، حد سرقت (قطع انگشتان) بر دزد جارى نمى ‏شود، بلكه مال دزدیده شده از او گرفته و تعزیر مى‏ شود؛ لیكن اگر از جیب لباس زیرین باشد، حد سرقت بر جیب‏ بر جارى مى‏ گردد.
[۲] تحریر الوسیلة ج۲،ص۴۸۶.پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۴۱،ص۵۰۴.    
۲. تحریر الوسیلة ج۲،ص۴۸۶.


منبع

[ویرایش]

جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص۱۵۹    جعبه ابزار