حاشیة علی رسالة فی المواسعة و المضایقة (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف کتاب عبدالله بن محمد حسن مامقانی است، وی از علمای علم رجال و از فقهای شیعه در قرن چهاردهم و متوفای سال ۱۳۵۱ هجری قمری می‌باشد.


شیوه نگارش

[ویرایش]

این کتاب تعلیقه‌ای بر کتاب رسالة فی المواسعة و المضایقة شیخ انصاری می‌باشد. مؤلف در این کتاب به سبکی مجتهدانه و علمی به بررسی و شرح و توضیح نظرات شیخ انصاری و طرح دیدگاه و نظریات خود پرداخته است. وی در آغاز کتاب می‌فرماید: اگر نماز قضاء یکی باشد و یا چند تا باشد مال امروز یا روزهای گذشته، در صورتی که بعد از نماز اداء خوانده شود هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کند نه در نمازهای قضاء و نه در نماز اداء. و این با ملاحظه اقوال در مسئله روشن می‌گردد. صاحب جواهر در تحریر این مسئله فرموده‌اند: در صحت فوائت، تقدم آنها بر حاضره شرط نیست.

ارزش و اعتبار کتاب

[ویرایش]

این کتاب اثری ارزشمند برای بحث و تحقیق در مساله مواسعه و مضایقه و منبعی خوب برای آشنایی با دیدگاه مؤلف دانشمند آن در این باب و طرح ادله و نظریات ایشان می‌باشد.

مباحث کتاب

[ویرایش]

این کتاب در سه بخش آمده است. وجوب مبادرت به قضاء و نقل اقوال، وجوه احتجاج به مواسعه مطلقه، ادله قائلین به مضایقه، این کتاب در ۲۲ صفحه آمده است.

انگیزه نگارش

[ویرایش]

مؤلف در آغاز کتاب می‌فرماید: «انی منذ فراغی من نهایة المقال تعلیق الخیارات حضرة الشیخ المحقق الانصاری انار الله برهانه و اعلی فی ریاض الخلد مقره و مقامه کانت تحدثنی نفسی بالتعلیق علی الرسائل الست الملحقة بالکتاب المذکور فی الطبع و هی رسالة فی المواسعة و المضایقة». من بعد از فراغ از نگارش کتاب نهایة المقال تعلیقه بر کتاب خیارات شیخ محقق انصاری که خداوند برهان ایشان را نورانی و در بهشت جایگاه ایشان را عالی گرداند. پیوسته در این فکر بودم تا تعلیقاتی بر رساله‌های ششگانه دیگری که با کتاب خیارات به چاپ رسیده نیز به رشته تحریر در آورم مانند رسالة فی المواسعة و المضایقة.

معرفی کتاب

[ویرایش]

آقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب ارزشمند الذریعة الی تصانیف الشیعة ج۱۷ ص۱۶۱ درباره این کتاب می‌فرماید: «القلائد الثمینة حواشی علی ملحقات المتاجر للشیخ الانصاری. للحاج شیخ عبدالله الممقانی المعاصر، طبع مع نهایة المقال فی ۱۳۴۰. و مر للمؤلف غایة المسؤول فی انتصاب المهر قبل الدخول». کتاب القلائد الثمینه حواشی بر ملحقات کتاب متاجر شیخ انصاری می‌باشد. مؤلف آن حاج شیخ عبدالله مامقانی، که معاصر ما می‌باشد، است. این کتاب با کتاب نهایة المقال در سال ۱۳۴۰ هجری قمری به چاپ رسیده است. مؤلف کتاب دیگری نیز به نام غایة المسؤول فی انتصاف المهر قبل الدخول به رشته تحریر درآورده است.

تاریخ نگارش

[ویرایش]

تاریخ پایان نگارش نسخه خطی که این کتاب از روی آن به چاپ رسیده دوم ربیع الاول ۱۳۴۵ هجری قمری و نگارنده آن احمد بن الشیخ محمد حسین می‌باشد که در چاپخانه مرتضویه در شهر مقدس نجف اشرف در همان سال به چاپ رسیده است.

نسخه شناسی

[ویرایش]

نسخه حاضر در برنامه به زبان عربی، در قطع وزیری و در یک جلد می‌باشد. این نسخه در آخر کتاب نهایة المقال فی تکملة غایة الآمال چاپ شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الذریعة الی تصانیف الشیعة، شیخ آقا بزرگ تهرانی، ج۱۷، ص۱۶۱.    


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع فقه اهل بیت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار