حباری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحبارى‏ نام پرنده ای شبیه بوقلمون است .توضیح لفظ حباری

[ویرایش]

حباری به ضم حاء و فتح باء تلفظ می گردد .نام دیگر حُبارى‏، هوبره است .
حبارى‏ پرنده‏اى شبيه بوقلمون است با پاهاى نسبتاً بلند که زيستگاه آن مناطق صحرايى و کويرى است.
[۱] فرهنگ بزرگ سخن، واژه «حبارى‏» و «هوبره»


کاربرد فقهی حباری

[ویرایش]

از آن در باب اطعمه و اشربه نام برده‏اند.

احکام حباری

[ویرایش]

حبارى‏ از پرندگان حلال گوشت است؛ ليکن خوردن گوشت آن مکروه مى‏باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ بزرگ سخن، واژه «حبارى‏» و «هوبره»
۲. کتاب السرائر ج۳،ص ۱۲۰.    
۳. جواهر الکلام ج۳۶،ص ۳۱۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳، صفحه۲۰۱.    جعبه ابزار