حدیث متابع تام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث متابع تام، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیثی که راوی دیگری با راوی آن در نقل از شیخ مباشرش موافقت داشته باشد، گفته می‌شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

دانشمندان علوم حدیث، حدیث متابع را به تام و ناقص تقسیم کرده‌اند

تعریف متابع تام

[ویرایش]

در صورتی که راوی دیگری با راوی حدیث در نقل از شیخ مباشرش موافقت داشته باشد به آن حدیث متابع تام گویند مثلاً اگر روایتی را کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش از عباس بن عمر از هشام بن حکم و او از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل کند در صورتی که این روایت کلینی از غیر طریق علی بن ابراهیم با حفظ بقیه سند نقل شود به این حدیث متابع تام گویند.

تعبیرات دیگر

[ویرایش]

از حدیث متابع تام به حدیث متابع حقیقی، خبر متابع تام، روایت متابع تام، متابع تام، متابع حقیقی، خبر متابع حقیقی و روایت متابع حقیقی نیز تعبیر می‌شود
[۱] عبدالوهاب، عبداللطیف، المعتصرمن مصطلحات اهل الاثر، ص۳.
[۲] عبدالوهاب، عبداللطیف، المعتصرمن مصطلحات اهل الاثر، ص۳.
[۵] شرح شرح نخبة الفکر فی مصطلحات اهل الاثر، ص۹۰.
[۶] نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۸۱.
[۸] تهانوی، ظفراحمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۴۶.
[۹] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۹۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. عبدالوهاب، عبداللطیف، المعتصرمن مصطلحات اهل الاثر، ص۳.
۲. عبدالوهاب، عبداللطیف، المعتصرمن مصطلحات اهل الاثر، ص۳.
۳. صنعانی، محمد بن اسماعیل، توضیح الافکار، ج۲، ص۱۱-۱۲.    
۴. قاری، علی بن محمد، شرح شرح نخبة الفکر، ص۳۴۴.    
۵. شرح شرح نخبة الفکر فی مصطلحات اهل الاثر، ص۹۰.
۶. نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۸۱.
۷. قاسمی، محمد، قواعد التحدیث، ص۱۲۸.    
۸. تهانوی، ظفراحمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۴۶.
۹. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۹۷.
۱۰. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۱۷۵.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث متابع تام»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۱۵.    جعبه ابزار