حدیث مجمل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث مجمل، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به خبری که متن آن دارای احتمالاتی است، گفته می‌شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

حدیث از حیث وضوح و خفا و دلالت بر مراد به: نص، مجمل، ظاهر و مؤول تقسیم می‌شود.

تعریف حدیث مجمل

[ویرایش]

حدیث مجمل حدیثی است که الفاظ متن آن دارای احتمالاتی بوده و ظاهر الدلاله نباشد و تمام احتمالات مساوی باشد.
اگر یک لفظ، دارای چند معنا باشد و هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشد مجمل است.
به حدیث مجمل روایت مجمل، خبر مجمل و مجمل نیز گفته می‌شود.
[۴] درایة الحدیث، ص۷۴-۷۵.
[۵] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۶.
[۶] مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۴۴.
[۷] مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۶۰.
[۸] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۰.
[۹] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۳۱۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۹۷.    
۲. آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، ص۳۴۲.    
۳. مقدسی، احمد، انوار الاصول، ج۲، ص۲۲۰.    
۴. درایة الحدیث، ص۷۴-۷۵.
۵. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۶.
۶. مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۴۴.
۷. مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۶۰.
۸. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۰.
۹. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۳۱۸.
۱۰. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۳۱۷.    
۱۱. عاملی، محمد بن عبدالصمد، وصول الاخیار الی اصول الاخبار، ص۸۹.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث مجمل»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار