حدیث موافق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاقسام حدیث موثق این گونه است:
۱- اوسط
۲- ادنی
۳- اعلی
قاعده آن است که حدیث موثق اخذ شود به شرطی که از ابتدا معارض نداشته باشد مگر این که از معارض اعراض شده باشد یا مخالف با کتاب باشد.


تعبیرات مترادف

[ویرایش]

مترادفات این اصطلاح عبارتند از:
روایت موثق، خبر موثق، موثق، اخبار موثق، موثقات، قوی، موثق کالصحیح، روایات موثق و خبر ثقه.
[۱] سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۴۸.
[۲] شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۸۴.
[۳] میرداماد، سیدمحمدباقر، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیه، ص۴۱.
[۴] علیاری تبریزی، علی، بهجة الامال، ج۱، ص۷.
[۵] طریحی، فخرالدین، جامع المقال، ص۳.
[۶] اسدی جزایری، عبدالنبی، حاوی الاقوال فی معرفة الرجال، ج۱، ص۱۱۶.
[۷] درایة الحدیث، ص۳۲.
[۸] درایة الحدیث، ص۴۴.
[۹] سماء المقال فی علم الرجال، ج۲، ص۴۴۳.
[۱۰] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۲۴.
[۱۱] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۲.
[۱۲] بروجردی، سیدعلی، طرائف المقال، ج۲، ص۲۴۹.
[۱۳] مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۴۸.
[۱۴] مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الدرایه، ص۱۵۶.
[۱۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۱۹۷.
[۱۶] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۴۱.
[۱۷] مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۱۶۸.
[۱۸] مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۱۷۱.
[۱۹] صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۱۰۵.
[۲۰] صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۲۶۵.
[۲۱] مشکینی، ابوالحسن، وجیزة فی علم الرجال، ص۸۹.
[۲۲] عاملی، حسین بن عبدالصمد، وصول الاخیار الی اصول الاخبار، ص۹۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۴۸.
۲. شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۸۴.
۳. میرداماد، سیدمحمدباقر، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیه، ص۴۱.
۴. علیاری تبریزی، علی، بهجة الامال، ج۱، ص۷.
۵. طریحی، فخرالدین، جامع المقال، ص۳.
۶. اسدی جزایری، عبدالنبی، حاوی الاقوال فی معرفة الرجال، ج۱، ص۱۱۶.
۷. درایة الحدیث، ص۳۲.
۸. درایة الحدیث، ص۴۴.
۹. سماء المقال فی علم الرجال، ج۲، ص۴۴۳.
۱۰. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۲۴.
۱۱. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۲.
۱۲. بروجردی، سیدعلی، طرائف المقال، ج۲، ص۲۴۹.
۱۳. مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۴۸.
۱۴. مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الدرایه، ص۱۵۶.
۱۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۱۹۷.
۱۶. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۴۱.
۱۷. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۱۶۸.
۱۸. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۱۷۱.
۱۹. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۱۰۵.
۲۰. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۲۶۵.
۲۱. مشکینی، ابوالحسن، وجیزة فی علم الرجال، ص۸۹.
۲۲. عاملی، حسین بن عبدالصمد، وصول الاخیار الی اصول الاخبار، ص۹۳.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث موافق»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۸/۲۴.    جعبه ابزار