حرب بن حسن طحّان کوفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحرب بن حسن طحّان کوفی (م قرن سوم هجری)، از محدثان شیعه در قرن سوم هجری قمری بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حرب بن حسن طحّان کوفی، نام وی در برخی منابع شیعه، حارث (حرث) آمده است. وی اهل کوفه و معاصر با حسن بن محمد بن سماعه (م۲۶۳ هـ) بود.
وکیع بن جراح (م۱۹۷ هـ) و مطلّب بن زیاد کوفی از جمله مشایخ وی در حدیث‌اند. از طحان کسانی چون یحیی بن زکریا لؤلؤئی و احمد بن یحیی صوفی روایت کرده‌اند.
کتاب الحدیث اثر اوست.
تاریخ وفات وی به دست نیامد، ولی با توجه به زمان مرگ معاصرش حسن بن سماعه و استادش وکیع، می‌توان او را از رجال قرن سوم دانست.

توثیقات و تضعیفات

[ویرایش]

نجاشی حرب را با اینکه امامی‌مذهب می‌داند، اما عامی الروایه خوانده و یادآور شده که وی در کتابی که تالیف کرده، به راویان اهل‌سنت استناد جسته است، هر چند مرویاتش قوی یا حسن است.
ابن‌حبان وی را در زمره ثقات ذکر کرده و در مقابل، ابن‌حجر عسقلانی به نقل از ازدی، احادیث او را قابل استناد ندانسته است.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۷] قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۲، ص۹۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۲۳۶.    
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۳۴۰.    
۳. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۱۷۲.    
۴. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۴۸.    
۵. ابن‌حبان، محمد بن حبان، الثقات، ج۸، ص۲۱۳.    
۶. ابن‌ابی‌حاتم رازی، عبدالرحمن بن محمد، الجرح و التعدیل، ج۳، ص۲۵۲.    
۷. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۴۸.    
۸. ابن‌ابی‌حاتم رازی، عبدالرحمن بن محمد، الجرح و التعدیل، ج۳، ص۲۵۲.    
۹. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۲۰.    
۱۰. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۴۸.    
۱۱. تفرشی، سیدمصطفی بن حسین، نقد الرجال، ص۴۰۹.    
۱۲. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۲۲۸.    
۱۳. ابن‌حبان، محمد بن حبان، الثقات، ج۸، ص۲۱۳.    
۱۴. عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، ج۲، ص۱۸۴.    
۱۵. ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال، ج۱، ص۴۶۹.    
۱۶. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱، ص۲۶۱.    
۱۷. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۲، ص۹۰.


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۲۴۴، برگرفته از مقاله «حرب بن حسن طحّان کوفی».جعبه ابزار