حزب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحزب به معنای گروه است. از آن به مناسبت در باب‌های جهاد و سبق و رمایه نام برده‏اند.


معنای حزب

[ویرایش]

حزب به معنای گروه، دسته و جمعیت است.

احکام حزب

[ویرایش]

تقسیم و سازماندهی سپاهیان به گروههای مختلف هنگام جنگ- که امروزه به شکل دسته، گروهان، گردان، تیپ، لشکر و سپاه انجام می‏شود- و تعیین فرمانده برای هر گروه، برای امام (فرمانده جنگ) مستحب است.
مسابقه تیراندازی همان‌گونه که بین دو نفر صحیح است، بین دو گروه نیز صحیح است. در لزوم تساوی تعداد دو دسته و عدم لزوم آن، اختلاف است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. المبسوط، ج۲، ص۷۵.    
۲. جامع المقاصد، ج۸، ص۳۶۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۳، ص۲۹۷.    جعبه ابزار