حسن القضاء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنیکو پرداخت کردن بدهی را حُسن القضاء می گویند که این عنوان در باب قرض و دین به کار رفته است.


احکام حسن القضاء

[ویرایش]

مستحب است بدهکار در پرداخت بدهى خود به گونه‏اى رفتار کند که رضایت طلبکار جلب گردد، مثل آنکه‏ دین را به موقع ادا کند و با تمکن از ادا، آن را به تأخیر نیندازد.
از دیگر مصادیق حسن القضاء پرداخت قرض به بیشتر از مبلغ دریافتى- بدون شرط- است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الحدائق الناضرة، ج۲۰، ص۱۸۸.    
۲. تحریر الوسیلة، ج،۱ ص۶۵۴.    منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۳۰۲-۳۰۳.    
جعبه ابزار