حمله وهابیان به کربلا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر روز چهار شنبه عید غدیر سال (۱۲۱۶ هـ . ق) وهابی ها به ریاست مسعود فرزند عبدالعزیز امیر نجد، به کربلا حمله نموده و مرتکب قتل و غارت شده و ظلم و ستم فراوانی به زائران حرم مطهر امام حسین ـ علیه السلام ـ و اهالی کربلا روا داشتند؛ در حالی که مردم از قبل هیچ اطلاعی از این حلمه نداشتند. تعداد نفرات مسعود را از یک هزار تا بیست هزار نفر نوشته و عده مقتولین را نیز از یک هزار تا بیست هزار نفر ذکر کرده اند که قریب پانصد نفر از آن ها در صحن مطهر و پنجاه نفر در حرم مبارک به قتل رسیدند.
[۱] ر.ک: تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن اخیر، سید مصلح الدین مهدوی، ج۱، ص ۱۳۷.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ر.ک: تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن اخیر، سید مصلح الدین مهدوی، ج۱، ص ۱۳۷.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    جعبه ابزار