حمیدالله آخوندزاده تگابی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآخوندزاده تگابی، حمیدالله از روحانیون مبارز افغانستان در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

وی در ۱۲۵۹ ق در تگاب به دنیا آمد. از زندگی و تحصیلات او اطلاع دقیقی در دست نیست ولی به نوشته تذکره چراغ انجمن «صاحب فیض عام» و مرجع کوچک و بزرگ بود و در عرفان و تصوف و علوم نقلی مهارت داشت.

اقدامات سیاسی و اجتماعی

[ویرایش]

همزمان با شروع و گسترش قیام عمومی بر ضد امان الله خان (۱۳۳۷-۱۳۴۷ق)، پادشاه افغانستان، به رهبری حبیب الله خان، معروف به بچه سقا، روحانیون افغان و از جمله آخوندزاده تگابی نیز به مخالفت با امان الله خان برخاستند و به کشتن او فتوی دادند. انگیزه اصلی مخالفت روحانیون و توده‌های مذهبی بر ضد وی، سیاست‌های غربگرایانه و ضد اسلامی، توام با استبداد رای امان الله خان بود.
آخوندزاده تا پیش از آن با امان الله خان همکاری کرده و از او لقب «فخرالمشایخ» گرفته بود، اما هنگامی که اقدامات تجددخواهانه امان الله خان به مرحله اسلام ستیزی رسید، به مخالفت با او برخاست. مخالفت آخوندزاده – که منطقه نفوذ او به پایتخت نزدیکتر بود ـ خطر دیگری را متوجه رژیم امان الله خان ساخت. در این هنگام آخوندزاده تبلیغات خود را آشکار کرد و از پذیرش فرمان شاه برای آمدن به کابل خودداری ورزید و با مخالفان شاه ارتباط برقرار کرد و دسته نظامی را که برای بردن او به پایتخت گسیل شده بود، به کمک گروهی از جنجگویان جسور کهدامن و کوهستان به رهبری بچه سقا، در هم شکست. وی اندکی پس از ۱۳۴۷ ق درگذشت.
[۱] افغانستان در پنج قرن اخیر، ج۱، ص۵۲۴.
[۲] افغانستان در مسیر تاریخ، ج۲، ص۱۲۸۲.
[۳] تاریخ سیاسی افغانستان، ص۴۸۹.
[۴] چراغ انجمن، ج۱، ص۱۴۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. افغانستان در پنج قرن اخیر، ج۱، ص۵۲۴.
۲. افغانستان در مسیر تاریخ، ج۲، ص۱۲۸۲.
۳. تاریخ سیاسی افغانستان، ص۴۸۹.
۴. چراغ انجمن، ج۱، ص۱۴۵.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه های انقلاب اسلامی و تاریخ ایران، برگرفته از مقاله «آخوندزاده تگابی، حمیدالله».    جعبه ابزار