خیط ابیض

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخَیْط ابْیَض همان صبح صادق می‌باشد. این عنوان در باب صوم به کار رفته است.


معنای خیط ابیض

[ویرایش]

خیط ابیض، یعنی ریسمان سفید، در مقابل خیط اسود. در قرآن کریماوّلی کنایه از روشنایی فجر صادق و دومی از تاریکی شب است
[۴] منتهى المطلب ج۹، ص۲۶۵-۲۶۶.
و فجر صادق و تاریکی شب به دو ریسمان سفید و سیاه به هم پیوسته و ممتد تشبیه شده ‏اند.
[۵] مسالك الافهام(كاظمى) ج۱، ص۳۴۲.


احکام خیط ابیض

[ویرایش]

زمان امساک از خوردن و آشامیدن جهت روزه، تبیّن و آشکار شدن خیط ابیض از خیط اسود می‏باشد که همان طلوع فجر صادق و وقت نماز صبح است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲ آیه۱۸۷.    
۲. فقه القرآن ج۱، ص۲۰۲.    
۳. مجمع البحرین ج۴، ص۲۴۷.    
۴. منتهى المطلب ج۹، ص۲۶۵-۲۶۶.
۵. مسالك الافهام(كاظمى) ج۱، ص۳۴۲.
۶. المیزان ج۲، ص۴۸.    
۷. تذکرة الفقهاء ج۶، ص۲۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۵۶۲.    رده‌های این صفحه : صوم | فقه
جعبه ابزار