دستکش

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدستكش، پوششى از جنس چرم، پارچه و مانند آن براى دست است. از عنوان دستکش، در باب صلاة و حج ،نام برده‌اند.


دستکش نجس در نماز

[ویرایش]

نجس بودن لباس هاى كوچك، كه به تنهایى عورت را نمى‌پوشانند از قبیل جوراب و دستكش در نماز اشكال ندارد.
[۲] توضیح المسائل مراجع،ج۱، ص۴۶۹.
[۳] توضیح المسائل مراجع،ج۱، ص۴۷۵.


پوشیدن دستکش در احرام

[ویرایش]

پوشیدن لباس دوخته بر زن محرم، بنابر مشهور ،جایز است، جز دستكش(قفازین).
[۵] مناسك حج (مراجع)، ص۱۶۸.
[۶] مناسك حج (مراجع)، ص۵۳۸.


دست دادن با دستکش

[ویرایش]

در مواقعى كه پزشک یا پرستار، ناگزیر از دست زدن به عورت بیمار یا هر یك از مرد و زن اجنبی ناگزیر از دست زدن به بدن یكدیگر است، در صورت امكان، باید از دستكش و مانند آن استفاده كنند كه به طور مستقیم تماس با بدن صورت نگیرد.
[۷] توضیح‌المسائل مراجع،ج ۲، ص ۴۹۱.
[۸] توضیح‌المسائل مراجع،ج۲، ص۹۵۲.
[۹] نجاة العباد (امام خمینى)، ص۳۶۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام،ج۶، ص۱۲۸.    
۲. توضیح المسائل مراجع،ج۱، ص۴۶۹.
۳. توضیح المسائل مراجع،ج۱، ص۴۷۵.
۴. جواهر الکلام،ج۱۸، ص۳۴۱.    
۵. مناسك حج (مراجع)، ص۱۶۸.
۶. مناسك حج (مراجع)، ص۵۳۸.
۷. توضیح‌المسائل مراجع،ج ۲، ص ۴۹۱.
۸. توضیح‌المسائل مراجع،ج۲، ص۹۵۲.
۹. نجاة العباد (امام خمینى)، ص۳۶۳.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج‌۳، ص۶۱۳.    جعبه ابزار