دستگیری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدستگیرى به معنای بازداشت كردن یا یاری و كمك كردن است. از دستگیرى به معناى نخست(باز داشت کردن)، در باب حدود ،سخن گفته‌اند.


حکم حدّ و توبه ی محارب

[ویرایش]

محارب و نیز هر فردى كه حد ى- جز حدود مرتبط با حق الناس، مانند قذف و دزدی(سرقت)- بر گردن او است، چنانچه قبل از دستگیر شدن، توبه كند، توبه‌اش پذیرفته و حدّ از وى ساقط مى ‌شود؛ اما آنچه از جهت حق الناس، مانند قتل، جرح و یا وارد كردن ضرر مالى به دیگرى، بر ذمه ی او است، ساقط نمى ‌گردد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام،ج۴۱، ص ۵۸۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج‌۳، ص۶۱۶‌.    جعبه ابزار