دم فساد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدَم فساد: خون استحاضه را گویند .


تعریف دم فساد

[ویرایش]

الف)هر خونى- جز خون هاى حیض، نفاس، زخمو جراحت ونیز بکارت-که از رحم زن خارج شود، استحاضه نام داردکه از آن به دم فساد (خون فاسد) نیز تعبیرکرده‌اند.
ب) برخى، خون خارج شده ی متصل به خون حیض راکه پس از گذشت ده روز از حیض، ادامه دارد، خون استحاضه وخون منفصل را دم فساد، نامیده‌اند.

ثمره عملی

[ویرایش]

البته بر این بحث ،هیچ ثمره‌اى مترتب نیست؛ چون خون غیر متصل نیز استحاضه به شمار مى‌رود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تذکرة الفقهاء،ج ۱، ص ۳۲۴    
۲. ذخیرة المعاد، ص ۷۳    
۳. جواهر الکلام،ج ۳، ص ۲۵۷    
۴. نهایة الإحکام،ج ۱، ص ۱۲۵    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۶۵۳ تا‌۶۵۴    جعبه ابزار