دم مسفوح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدم مَسفوح: خون جهنده را گویند.


تعریف دم مَسفوح

[ویرایش]

به خون ى که هنگام ذبح با شدّت و قوّت از رگ حیوان بیرون مى‌جهد دم مَسفوح گویند.
[۱] منتهى المطلب ۳/ ۱۹۲.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

عنوان یاد شده در قرآن و به تبع آن در کلمات فقها و در باب طهارت به کار رفته است.

احکام دم مَسفوح

[ویرایش]

۱)به تصریح قرآن کر یم، خوردن دم مسفوح، حرام است. براین اساس، فقها آن را نجس و خوردنش را حرام دانسته‌اند.برخلاف خون مثل ماهی وپشه.
۲)خون باقى مانده در بدن حیوان پس از ذبح که دم غیر مسفوح به شمار رفته و پاک است.
[۳] الدروس الشرعیة،ج ۳، ص ۱۸
[۴] منتهى المطلب،ج ۳، ص ۱۸۸ تا ۱۹۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. منتهى المطلب ۳/ ۱۹۲.
۲. انعام(سوره۶)،آیه ۱۴۵.    
۳. الدروس الشرعیة،ج ۳، ص ۱۸
۴. منتهى المطلب،ج ۳، ص ۱۸۸ تا ۱۹۱.
۵. جواهر الکلام،ج ۵، ص ۳۵۴ تا ۳۶۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص:۶۵۴ تا ۶۵۵‌    جعبه ابزار