دیوان طاقدیس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:ملا احمد نراقی

فهرست مندرجات

۱ - معرفی کتاب
۲ - منبع

معرفی کتاب

[ویرایش]

این اثر ادبی با بیش از چهار صد صفحه، مجموعه اشعار و قصیده های نفیس ملا احمد نراقی در پند و اندرز حاکمان و پادشاهان و سایر مردم است که به نمونه ای از آن اشاره شد. چنان که بخشی از آن شامل نکته های ظریف ا خلاقی، عرفانی و بخش دیگرش هم حاوی سروده هایی در مصیبت امام حسین ـ علیه السلام ـ و یاران شهید آن حضرت است. در این وادی نیز ملا احمد نراقی تحت تأثیر دیوان طائر قدسی پدر واقع گشته و راه او را پی گرفته است.

منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : آثار ملا احمد نراقی
جعبه ابزار