ذوق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افذوق ،حسى است كه مزه‏ ها را از قبيل شيرين، شور، تلخ و ... درك مى ‏كند.


تعریف ذوق

[ویرایش]

ذوق به معنى قوه ادراكى لطيفى است كه اختصاص به ادراك سخنان ظريف و محاسن لطيف و دقيق دارد. و نيز به ميل انسان به بعضى از اشياء اطلاق مى‏شود. مثل ذوق مطالعه و ذوق شنيدن.

کاربرد ذوق در قرآن

[ویرایش]

بيشترين استعمال در قرآن کریم در خصوص عذاب است. مانند: فَذاقَتْ وَبالَ أَمْرِها
يعنى سنگينى و نتيجه كار خود را چشيد.
و گاهى در رحمت نيز به كار رفته مثل: «وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سوره طلاق،آیه۹    
۲. سوره فصلت،آیه ۵۰    


منبع

[ویرایش]

خاتمی،احمد،فرهنگ علم کلام،ص۱۱۷جعبه ابزار