ذوقرد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افغزوه ذو قرد يكى از غزوات رسول خدا (ص) است با كاروان قريش بر سر آبى در صحرا ميان مدینه و خیبر، كه ميان آن و مدينه دو شب راه است و آب آن را «قرده» خوانند و آن چراگاه شتران رسول (ص) بود.
اين واقعه در سال ۶ هجرى اتفاق افتاد و مسلمانان پيروز گشتند.

فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]

خاتمی،احمد،فرهنگ علم کلام،ص۱۱۷جعبه ابزار