ذکر استعاذه به خدا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر روایات و قرآن برای استعاذه بردن به خدا ذکر استعاذه آمده است.


ذکر استعاذه

[ویرایش]

گفتن «استعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم»، ذکر استعاذه به خداوند است:
فاذا قرات القرءان فاستعذ بالله من الشیطـن الرجیم. (برداشت مربوط، براساس پاسخ امام صادق علیه‌السلام به پرسش «سماعه» درباره آیه مزبور است.)

تعلیم استعاذه به پیامبر

[ویرایش]

در این آیه تعلیم چگونگی استعاذه از سوی خداوند به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله بیان شده است:
و قل رب اعوذ بک من همزت الشیـطین و اعوذ بک رب ان یحضرون.
قل اعوذ برب الفلق.
قل اعوذ برب الناس.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تفسیر عیاشی، محمد بن مسعود عیاشی، ذیل آیه.    
۲. نورالثقلین، حویزی، ذیل آیه.    
۳. نحل/سوره۱۶، آیه۹۸.    
۴. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۹۷.    
۵. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۹۸.    
۶. فلق/سوره۱۱۳، آیه۱.    
۷. ناس/سوره۱۱۴، آیه۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «ذکر استعاذه به خدا».    جعبه ابزار