ذکوریت راوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افذکوریت راوی به معنی مرد بودن راوی حدیث است که از مرجحات غیر منصوص در باب تعارض اخبار می‌ باشد.


معنی ذکوریت راوی

[ویرایش]

ذکوریت راوی، به این معنا است که نقل کننده روایت از معصوم ( ع )، مرد باشد.
در کتاب " مفاتیح الاصول " آمده است:
" و منها: کون راوی احدهما ذکرا او حُرّا فیرجح خبرهما علی خبر المرأة و العبد و قد حکی هذا فی المنیة بعض فقال و رجح بعضهم بالذکورة و الحریة قیاسا علی الشهادة و قال شیخنا فی ( النهایة ) لا بأس به، انتهی. قلت عزی هذا فی (النهایة ) الی قوم ".
[۱] مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، ص ۶۹۱


ذکوریت راوی یکی از مرجحات غیر منصوص است

[ویرایش]

یکی از مرجحات غیر منصوص، ذکوریت راوی است. کسانی که ذکوریت راوی را از مرجحات غیر منصوص می دانند، این مسئله را به باب شهادات قیاس نموده اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، ص ۶۹۱


منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    


رده‌های این صفحه : اصول
جعبه ابزار