رخا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افگشایش و فراوانی را رخاء گویند که به مناسبت در بعض ابواب فقه به پرداخته شده است.


معنای رخاء

[ویرایش]

رخاء فراوانى نعمت و گشايش و رفاه در زندگى، مقابل شدت و سختى و بلا است.

رخاء درابواب فقه

[ویرایش]

از آن به مناسبت در بابهاى صلات، تجارت و عتق سخن گفته ‏اند.

احکام رخاء

[ویرایش]


← دعا هنگام رخاء


دعا كردن به وقت رخا، پيش از مواجه شدن با بلا مستحب مؤكد است.
[۲] مهذب الأحكام ج۷، ص۱۴۶


← تحقق احتکار


برخى قدما، سپرى شدن سه روز در ايّام گرانى و نايابى و چهل روز در روزگار رخا و فراوانى را شرط تحقق احتكار دانسته‏اند.
[۴] الوسيلة، ص۲۶۰


← آزاد کردن برده


مستحب است مولا هنگام رخا، آزاد كردن برده را بر فروختن وى و صدقه دادن بهايش ترجيح دهد.
[۵] الأنوار اللوامع ج۱۱، ص۲۳۶.
پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعة ج۷، ص۴۰.    
۲. مهذب الأحكام ج۷، ص۱۴۶
۳. النهایة،ص۳۷۵    
۴. الوسيلة، ص۲۶۰
۵. الأنوار اللوامع ج۱۱، ص۲۳۶.

[http://lib.eshia.ir/۲۳۰۱۷/۴/۸۰/نعمت
جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود شاهرودی،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۸۰.]جعبه ابزار