رعشه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنوعی بیمار ی عصبی که موجب لرزیدن اندام بدن می شود را رعشه می گویند.عنوان یاد شده در باب دیات به کار رفته است.


معنای رعشه

[ویرایش]

رعشه لرزش ناخودآگاه اندام که معمولا ناشى از بیماری عصبی است.

دیه‌رعشه

[ویرایش]

هرگاه عضوى از اعضاى بدن به سبب جنایت ى به بیمارى رعشه مبتلا شود، بر عهده جانی ارش ثابت مى‏گردد.
[۳] مهذب الأحکام ج۲۹، ص۲۱۰.پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۴۳، ص۳۱۶.    
۲. تحریر الوسیلة ج۲، ص۵۹۳.    
۳. مهذب الأحکام ج۲۹، ص۲۱۰.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۱۱۸-۱۱۹.    
جعبه ابزار