رق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه جانوری آبزی که شبیه تمساح است رَقّ می گویند


معنای رق

[ویرایش]

رَقّ، به جانوری شبیه تمساح و نيز به لاک پشت بزرگ يا نر گفته می شود.كه بنابر تصريح برخى لغويان به كسر «ر» نيز خوانده مى‏شود.
[۲] مجمع البحرین واژه رقق.
[۳] النهایه ابن اثیر واژه رقق.


احکام رق

[ویرایش]


گوشت رق

[ویرایش]

رقّ از مسخ شدگان شمرده شده و از حرام گوشتان است.
[۵] تحرير الأحكام ج۴، ص۶۳۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب ج۱۰، ص۱۲۳.    
۲. مجمع البحرین واژه رقق.
۳. النهایه ابن اثیر واژه رقق.
۴. تحریر الأحکام ج۲، ص۲۶۳.    
۵. تحرير الأحكام ج۴، ص۶۳۶.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۱۲۱.    


جعبه ابزار