رقبه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرَقَبه، واژه ایست که در سه معنای گردن، برده، عین چیزى بکار رفته است.


معنای رقبه

[ویرایش]

واژه رقبه در اصل به معناى گردن آمده است؛ لیکن به مفهوم ذات انسان؛ یعنى برده ، همچنین به معناى عین چیزى نیز آمده است، مثلا گفته مى‏شود رقبه زمین، رقبه موقوفه و رقبه رهن که به معناى عین آنها است.

پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۱۲۲.    
جعبه ابزار