رمضان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف‏رمضان ماهی از ماههای قمری که بین شعبان و شوال قرار گرفته است و بنابر قولی آغاز سال قمری است. از احکام و آداب آن در بابهاى طهارت، صلات، صوم، نکاح و حدود سخن گفته‏اند.


تعریف رمضان

[ویرایش]

ماه رمضان از ماههاى قمرى است که بین ماههاى شعبان و شوّال قرار گرفته و بر اساس برخى روایات- که گروهى از دانشمندان اسلامى بدانها عمل کرده‏اند- آغاز سال قمرى است؛ هر چند معروف و مشهور آغاز سال قمری را محرم مى‏دانند.
[۱] الإقبال ج۱، ص۳۱-۳۳.


وجه تسمیه رمضان

[ویرایش]

در اینکه رمضان عَلَم و اسم براى ماه است یا نامى از نامهاى خداى متعال، اختلاف است.

معنای لغوی رمضان

[ویرایش]

چنانکه در ریشه آن نیز اختلاف است که آیا از «رَمْض» به سکون «م» به معناى بارانى که در پاییز مى‏بارد و باعث از بین رفتن گرد و غبار پاییزى مى‏گردد، گرفته شده یا از «رَمَض» به فتح «م» به معناى شدت گرماى پدید آمده از تابش خورشید؟

رمضان از نامهای خداوند

[ویرایش]

در برخى روایات، رمضان از نامهاى خداوند متعال برشمرده شده است. از این رو، از اطلاق عبارت رمضان بدون ماه- مثل اینکه گفته شود: این رمضان است یا رمضان آمده است- نهى و به گفتن «ماه رمضان» با اضافه ماه به رمضان امر شده است.

فضیلت ماه مضان در قرآن

[ویرایش]

ماه رمضان تنها ماه قمرى است که در قرآن کریم به صراحت از آن نام برده و گرامى داشته شده است: «شَهْرُ رَمَضانَ الذّى أُنزِلَ فِیهِ القُرْآنُ هُدًى لِلنّاس...؛ ماه رمضان ماهى است که قرآن در آن نازل شده براى هدایت بشر».

ماه رمضان در روایات

[ویرایش]

در روایات نیز از ماه رمضان با عظمت یاد شده است. در روایتى آمده است: با نزدیک شدن ماه رمضان، رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله خطبه‌ای ایراد کرد و در فرازى از آن فرمود: «اى مردم! این ماه، ماهى است که خداوند متعال شما را از میان امتها بدان اختصاص داده است. این ماه سرور و بزرگ همه ماهها است. در این ماه شبى (لیلة القدر) است که بهتر از هزار ماه مى‏باشد. در این ماه درهاى آتش بسته و درهاى بهشت باز است».
در روایتى دیگر، ماه رمضان، ماه استجابت دعا، آمرزش گناهان، زیاد شدن روزی، و چند برابر شدن پاداش اعمال نیک و عبادت، معرفى شده است.

ایام ماه رمضان

[ویرایش]

بر اساس روایات متعددى، ماه رمضان، پیوسته سى روز است و هیچ زمان کمتر از آن نمى‏شود.
گروهى از قدما نیز بدان قائل بودند.
[۱۰] الإقبال ج۱، ص۳۳-۳۵.

در مقابل، مفاد روایات متعددى چنین است که ماه رمضان همچون دیگر ماهها در نوسان است؛ مى‏تواند سى روزه و یا ۲۹ روزه باشد.
معروف و مشهور فقها قائل به این دیدگاه‏اند.
[۱۳] مصباح الهدى‏ ج۸، ص۳۸۴.


وجوب روزه در ماه رمضان

[ویرایش]

از ضروریات آیین اسلام وجوب روزه این ماه بر مکلفان است، مگر آنکه معذور باشند، مانند بیمار و مسافر.

مستحبات ماه رمضان

[ویرایش]

آماده شدن براى ورود به این ماه به استغفار، توبه، تلاوت قرآن و اداى حقوق الناس، بویژه تلاوت قرآن، دعا، استغفار و صدقه دادن، بخصوص در شب قدر و دهه آخر ماه،دعا هنگام رؤیت هلال ماه و نیز خواندن دعاى وارد شده در نخستین شب ماه، همچنین دیگر شبها و روزهاى این ماه،افطاری دادن به مؤمنان، آمیزش با همسر در شب نخست از مستحبات این ماه شریف است.

← غسلهای مستحب در ماه رمضان


غسل کردن در شبهاى اول، نیمه، نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم و نیز دیگر شبهاى فرد، همچنین شبهاى دهه آخر و روز نخست مستحب است.

← نماز مستحب در شبهای ماه رمضان


بنابر قول مشهور، کیفیت آن بدین گونه است که در دو دهه نخست، هرشب بیست رکعت و در دهه آخر هر شب سى رکعت، در شبهاى نوزده، بیست و یکم و بیست و سوم، هر شب صد رکعت، علاوه بر مقررى آن شب که جمعاً مى‏شود هزار رکعت. مستحب است در دو دهه اول، هشت رکعت بعد از نماز مغرب و دوازده رکعت بعد از نماز عشا و در دهه آخر، هشت رکعت بعد از نماز مغرب و ۲۲ رکعت پس از نماز عشا خوانده شود.

مکروهات ماه رمضان

[ویرایش]

گفتن «رمضان» بدون افزودن «ماه» و همچنین شعر خواندن در این ماه کراهت دارد. بسیارى از فقها اشعار مشتمل بر مدایح و مراثى معصومان علیهم‌السّلام و نیز حکمت و موعظه را استثنا کرده‏اند.
[۲۴] کشف الغطاء ج۴، ص۱۷.


تشدید کیفر

[ویرایش]

ماه رمضان، ماهى با عظمت و مقدس است؛ از این رو، ارتکاب بزه در این ماه موجب تشدید کیفر دنیوی و عقوبت اخروی است.

تغلیظ در قسم

[ویرایش]

براى حاکم شرع، تغلیظ در سوگند دادن مستحب است. از جمله اسباب تغلیظ، سوگند دادن در زمان شریف، همچون ماه رمضان است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الإقبال ج۱، ص۳۱-۳۳.
۲. بحار الأنوار ج۵۵، ص۳۷۶    .
۳. جواهر الکلام ج۵، ص۲۵.    
۴. مدارک الأحکام ج۶، ص۱۵-۱۶.    
۵. وسائل الشیعة ج۱۰، ص۳۱۹.    
۶. بقره/سوره۲، آیه۱۸۵.    
۷. الکافی (کلینی) ج۴، ص۶۷.    
۸. الکافی (کلینی) ج۴، ص۶۶-۶۷.    
۹. وسائل الشیعة ج۱۰، ص۲۶۸-۲۷۴.    
۱۰. الإقبال ج۱، ص۳۳-۳۵.
۱۱. وسائل الشیعة ج۱۰، ص۲۶۱-۲۶۸.    
۱۲. الحدائق الناضرة ج۱۳، ص۲۷۰-۲۷۱.    
۱۳. مصباح الهدى‏ ج۸، ص۳۸۴.
۱۴. وسائل الشیعة ج۱۰، ص۳۰۱.    
۱۵. وسائل الشیعة ج۱۰، ص۳۰۳.    
۱۶. وسائل الشیعة ج۱۰، ص۳۵۰.    
۱۷. وسائل الشیعة ج۱۰، ص۳۲۱-۳۲۷.    
۱۸. وسائل الشیعة ج۱۰، ص۱۳۷.    
۱۹. وسائل الشیعة ج۱۰، ص۳۴۹.    
۲۰. جواهر الکلام ج۵، ص۲۴-۲۶.    
۲۱. جواهر الکلام ج۱۲، ص۱۸۲-۱۹۰.    
۲۲. وسائل الشیعة ج۱۰، ص۳۱۹.    
۲۳. الحدائق الناضرة ج۱۳، ص۱۳-۱۴.    
۲۴. کشف الغطاء ج۴، ص۱۷.
۲۵. الحدائق الناضرة ج۱۳، ص۱۶۲.    
۲۶. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۷۳-۳۷۴.    
۲۷. جواهر الکلام ج۴۰، ص۲۳۰-۲۳۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۱۴۲-۱۴۵.    جعبه ابزار