رمل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرمل‏ نام یکی از علوم غریبه است. که ازآن به مناسبت در باب تجارت سخن‏ گفته‌‏اند.


معنای رمل

[ویرایش]

رَمْل شا خه اى از علوم و به معنای ریگ و سنگ ریزه است.

رَمل از علوم غریبه

[ویرایش]

رمل به معناى نخست، علمى است که در آن از اشکال شانزده گانه بحث مى‏شود و نتیجه آن استعلام از مجهولات و وقوف به احوال عالم است. به دارنده چنین علمى «رمال» گویند.

دانیال پیامبر و رمل

[ویرایش]

علم رمل به حضرت دانیال پیغمبر علیه السّلام نسبت داده شده است.

آموزش رمل

[ویرایش]

آموختن و آموزش دادن علم رمل جایز است؛

حکم صادره بواسطه رمل

[ویرایش]

لیکن حکم قطعى و یقینى به استناد آن حرام است، مانند آنکه حاصل رمل زدن، بهبود بیمار باشد، که خبر جزمی دادن به بهبود یافتن بیمار به استناد آن جایز نیست.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جامع المقاصد ج۴، ص ۳۲.    
۲. جواهر الکلام ج۲۲، ص ۱۰۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۱۴۷.    
جعبه ابزار