رمیت بن عمرو

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرخی رُمَیْث بن عَمْرو را یکی از شهدای کربلا می دانند.


تحقیق در نام رمیث

[ویرایش]

برخى نام وى را ریث نامیده‏ اند.
[۱] وسیلة الدارین، ص۱۳۶.


بررسی شهادت رمیث

[ویرایش]

رُمَیْث بن عَمْرو را برخی از علمای رجال و تاریخ، بدون آن ‏که بر شهادتش در روز عاشورا تصریح کنند، از اصحاب امام حسین علیه السلام دانسته‏ اند.
[۵] نقد الرجال ج۲، ص۲۴۸.
[۶] اعیان الشیعه ج۷، ص۳۶.
مؤلف تنقیح المقال وی را به حَسَب ظاهر شیعه می ‏داند که حالش ناشناخته است.
[۸] تنقیح المقال ج۱، ص۴۳۴.


نام رمیث در زیارت رجبیه

[ویرایش]

شاید وجود نام رُمَیْث در زیارت رجبیه موجب شده است که برخی او را از شهیدان کربلا به شمار آورند.
[۹] الاقبال ج۳، ص۳۴۵.
[۱۱] فرسان الهیجاء ج۱، ص۱۳۷.
[۱۲] انصارالحسین، ص۱۶۳.
[۱۳] انصارالحسین، ص۱۱۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسیلة الدارین، ص۱۳۶.
۲. رجال الطوسی، ص۱۰۰.    
۳. مناقب آل ابی‌ طالب، ج۳، ص۲۳۲.    
۴. بحارالانوار ج۴۴، ص۱۹۹.    
۵. نقد الرجال ج۲، ص۲۴۸.
۶. اعیان الشیعه ج۷، ص۳۶.
۷. معجم رجال الحدیث ج۸، ص۲۱۰.    
۸. تنقیح المقال ج۱، ص۴۳۴.
۹. الاقبال ج۳، ص۳۴۵.
۱۰. بحارالانوار ج۹۸، ص۳۴۰.    
۱۱. فرسان الهیجاء ج۱، ص۱۳۷.
۱۲. انصارالحسین، ص۱۶۳.
۱۳. انصارالحسین، ص۱۱۷.


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان ، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا،ص۱۶۳.

جعبه ابزار