روح بن عبدالرحیم کوفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افروح بن عبدالرحیم بن روح کوفی، از اصحاب و راویان امام صادق (علیه‌السّلام) و از محدثان شیعه در عصر آن حضرت بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

روح بن عبدالرحیم بن روح کوفی، از راویان شیعه و از اصحاب و یاران امام صادق (علیه‌السّلام) بوده و از آن امام روایت نموده است.
روایتگرانی مانند غالب بن عثمان، منصور و عبدالله بن بکیر از جمله کسانی هستند که از او روایت کرده‌اند.
[۱۱] زنجانی، موسی، الجامع فی الرجال، ج۲، ص۷۸۲.

وی در نقل روایت، فردی مورد اعتماد بود و کتاب الحدیث از آثار اوست. زمان فوت وی به دست نیامد.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۵] نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۳، ص۴۰۸.
[۱۶] استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۱۴۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۱۹۳.    
۲. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۸، ص۲۱۳.    
۳. تفرشی، سیدمصطفی بن حسین، نقد الرجال، ج۲، ص۲۴۸.    
۴. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۷، ص۳۷.    
۵. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۳، ص۲۰.    
۶. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۱۴۷.    
۷. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۱۶۸.    
۸. بروجردی، سیدعلی، طرائف المقال، ج۱، ص۴۶۲.    
۹. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ص۳۲۲.    
۱۰. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲۷، ص۳۷۶.    
۱۱. زنجانی، موسی، الجامع فی الرجال، ج۲، ص۷۸۲.
۱۲. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۱۶۸.    
۱۳. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۹۵.    
۱۴. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۳۲.    
۱۵. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۳، ص۴۰۸.
۱۶. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۱۴۱.


منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۳۳۷، برگرفته از مقاله «روح بن عبدالرحیم بن روح کوفی».جعبه ابزار