سجده متقین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از صفات متقین که در قرآن از آن اسم برده شده است سجده و خضوع در برابر خدا می باشد.


سجده

[ویرایش]

سجده و خضوع در برابر خدا، از ویژگیهای متقین ذکر شده است.
لیسوا سواء من اهل الکتـب امة قائمة یتلون ءایـت الله ءاناء الیل وهم یسجدون• یؤمنون بالله والیوم الاخر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویسـرعون فی الخیرت واولـئک من الصــلحین• وما یفعلوا من خیر فلن یکفروه والله علیم بالمتقین.آنها همه یکسان نیستند؛ از اهل کتاب، جمعیّتی هستند که (به حق و ایمان) قیام می‌کنند؛ و پیوسته در اوقات شب، آیات خدا را می‌خوانند؛ در حالی که سجده می‌نمایند. •به خدا و روز دیگر ایمان می‌آورند؛ امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند؛ و در انجام کارهای نیک، پیشی می‌گیرند؛ و آنها از صالحانند. •و آنچه از اعمال نیک انجام دهند، هرگز کفران نخواهد شد! (و پاداش شایسته آن را می‌بینند.) و خدا از پرهیزکاران، آگاه است. .معناى ((امت قائمة )) و اشاره به فرق بین ((سرعت )) و ((عجله ))
ولى حق مطلب این است که لفظ ((قائمه )) مطلق است و هیچیک از این قیدها را ندارد، و در نتیجه همه این معانى را تحمل مى کند، چیزى که هست وقتى مى بینیم سخن از کتاب و اعمال صالحه آنان به میان آمده ، بیشتر این معنا به ذهن مى رسد که مراد از قیام بر ایمان و اطاعت باشد.
و کلمه ((آناء)) جمع ((انى )) بکسره همره ، و یا بفتحه آن است . بعضى گفته اند: جمع کلمه ((انو)) است که به معناى وقت است . پس ‌ آناء یعنى اوقات .

← شان نزول


گویند هنگامى که عبد الله بن سلام که از دانشمندان یهود بود با جمع دیگرى از آنها اسلام آوردند یهودیان و مخصوصا بزرگان آنها از این حادثه بسیار ناراحت شدند، و در صدد بر آمدند که آنها را متهم به شرارت سازند تا در انظار یهودیان ، پست جلوه کنند، و عمل آنها سرمشقى براى دیگران نشود، لذا علماى یهود این شعار را در میان آنها پخش کردند که تنها جمعى از اشرار ما به اسلام گرویده اند! اگر آنها افراد درستى بودند آئین نیاکان خود را ترک نمى گفتن ملت یهود خیانت نمى کردند، آیات فوق نازل شد و از این دسته دفاع کرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل عمران/سوره۳، آیه۱۱۳ - ۱۱۵.    
۲. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ج۳، ص۵۹۶.    
۳. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۳، ص۷۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله «سجده متقین»    جعبه ابزار