عنوانی با این نام ایجاد نشده است : سجع

همینک آن را ایجاد کنید


    سایر عناوین مشابه :
  • سجع مطرف
  • سجع مصرع
  • سجع متوازی
  • سجع مرصع
  • سجع متماثل
  • سجع متوازن (ادبیات)
جعبه ابزار