سعد بن حرث خزاعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسعد بن حرث خزاعی یکی از شهدای کربلا است.


تحقیق در نام سعد

[ویرایش]

برخى وى را سعد خزاعى گفته‏ اند.
[۱] یاران پایدار، ص۷۵.


بررسی شهادت سعد

[ویرایش]

برای «سعد» در مآخذ کهن، به عنوان صحابی امام حسین علیه السلام و شهید کربلا نام و نشانی ذکر نشده است. تنها شماری از عالمان متأخّر، در شرح حال او به عنوان صحابی امام حسین علیه السلام و شهید کربلا، این گونه آورده ‏اند: سعد بن حرث خزاعی محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را درک کرده بود. امیرالمؤمنین علیه السلام او را به ریاست شرطه (شهربانی) کوفه و زمانی به استانداری آذربایجان منصوب فرمودند. پس از شهادت آن حضرت «سعد» از یاران امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام گردید. با آغاز نهضت حسینی، با آن حضرت به مکه و از آنجا به کربلا آمد و در پیکار روز عاشورا به شهادت رسید.
[۲] تنقیح المقال، ج۲، ص۱۲.
[۳] ابصارالعین، ص۹۶.
[۴] اعیان الشیعة ج۱، ص۶۱۱.
[۵] اعیان الشیعه ج۷، ص۲۲۱.


نقد محقق شوشتری

[ویرایش]

محقق شوشتری، پس از نقل سخنان مرحوم مامقانی درباره «سعد» به نقد آن پرداخته، می ‏نویسد: مؤلف مستند گفته ‏هایش را نیاورده است. -از سوی دیگر- چگونه ممکن است کسی هم از قبیله خُزاعه- با اصالت عربی- و هم از موالی باشد؟ دیگر این‏که، چنان چه این شخص از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده است، چرا کتاب‏ های مربوط به شرح حال صحابه، از او نام نبرده‏اند؟ بنابراین اصل وجود و نیز آنچه درباره‏اش گفته می ‏شود، نامعلوم است.
[۶] قاموس الرجال ج۵، ص۲۷-۲۸.
[۷] قاموس الرجال ج۵، ص۷۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. یاران پایدار، ص۷۵.
۲. تنقیح المقال، ج۲، ص۱۲.
۳. ابصارالعین، ص۹۶.
۴. اعیان الشیعة ج۱، ص۶۱۱.
۵. اعیان الشیعه ج۷، ص۲۲۱.
۶. قاموس الرجال ج۵، ص۲۷-۲۸.
۷. قاموس الرجال ج۵، ص۷۱.


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان ، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا،ص۱۸۰-۱۸۱.جعبه ابزار