سعید نفیسی (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستاد سعید نفیسی از برجسته‌ترین نویسندگان و ادبای معاصر ایران است که در سال ۱۲۷۴ ش در خانواده‌ای ادیب و اهل علم به دنیا آمد.

فهرست مندرجات

۱ - پیشینه
۲ - منبع

پیشینه

[ویرایش]

پدرش میرزا علی اکبر خان ناظم الاطباء و برادر بزرگترش مودب الدوله از پزشکان فاضل و ادب دوست زمان خود بودند و سعید در دامان پدر و برادر خود رشد و نمو یافت. وی پس از پایان تحصیلات متوسطه برای ادامه تحصیل به اروپا فرستاده شد و تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه‌های سوئیس و فرانسه ادامه داد و در سال ۱۲۹۷ به ایران بازگشت. ابتدا در دبیرستان‌های تهران به تدریس زبان فرانسه پرداخت و بعد در وزارت فلاحت و تجارت مشغول خدمت شد. در سال ۱۳۱۳ ش پس از تاسیس دانشگاه تهران به سمت استادی این دانشگاه برگزیده شد و به تدریس زبان و ادبیات فارسی پرداخت. وی یکی از فاضل‌ترین دانشمندان و محققان ایرانی بود که در طول عمر خود به طور پیوسته به تحقیق، ترجمه و تالیف پرداخت. وی در سال ۱۳۴۵ ش در تهران درگذشت. مهم‌ترین آثار این استاد عبارتند از: بابک خرمدین، احوال و اشعار رودکی، تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی، جستجو در احوال و اشعار فریدالدین عطار ، شاهکارهای نثر معاصر فارسی، روزگار ابن سینا، زندگی و کار و اندیشه پورسینا، خاندان طاهریان، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر، تاریخ اجتماعی ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان، مسیحیت در ایران، سرچشمه تصوف، آخرین یادگار نادر، ستارگان سیاه، نیمه راه بهشت ، ماه نخشب، فرنگیس و سایر آثار وی. همچنین از نفیسی آثار زیادی به تصحیح و ترجمه به یادگار مانده است که در این جا مجال ذکر همه آنها نیست.

منبع

[ویرایش]

نرم افزار عرفان۳، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار