سفال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآنچه از خاک رس زرد یا سرخ می‏سازند و بدون لعاب کاری آن را می‏پزند را سفال می‎گویند که از آن در باب طهارت و صلات سخن گفته‏اند.


صحت تیمم بر سفال

[ویرایش]

در صحت تیمم بر مثل سفال- که با آتش پخته شده- اختلاف است.

صحت سجده بر سفال

[ویرایش]

صحت سجده بر سفال در حال اختیار (با وجود خاک و مانند آن) اختلافی است.

ظرف سفالی و نجاست

[ویرایش]

استفاده از ظروف سفالی و مانند آن که مایعات در آن نفوذ می‏کند، پس از ریختن شراب در آن و برطرف شدن عین نجاست و شستن ظرف،اختلافی است.
در اینکه گل نجس بر اثر پخته شدن با آتش و تبدیل به سفال، استحاله و در نتیجه پاک می‏گردد یا نه، اختلاف است.
مالیدن سفال به پا هنگام حمام کردن مکروه است.
نوشیدن آب در ظرف سفالی مستحب است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۵، ص۱۲۹-۱۳۰.    
۲. العروة الوثقی ج۲، ص۱۹۶.    
۳. مفتاح الکرامة ج۴، ص۴۰۰.    
۴. العروة الوثقی ج۲، ص۳۸۹.    
۵. جواهر الکلام ج۳۶، ص۴۱۸.    
۶. العروة الوثقی ج۱، ص۳۰۴.    
۷. جواهر الکلام ج۶، ص۲۷۱.    
۸. وسائل الشیعة ج۲، ص۵۴.    
۹. وسائل الشیعة ج۳، ص۵۲۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۴۵۹.    
جعبه ابزار