سهام الدوله بجنوردی‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«یار محمدخان ایلخانی شادلو» که به «سهام الدوله بجنوردی» مشهور بوده در سال ۱۲۵۴/ ۱۲۴۷ ق متولد شده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

وی از ایل شادلو است که در اوایل قرن یازدهم هجری قمری به وسیله شاه عباس صفوی به همراه دو ایل هم نژاد و هم زبان دیگر کرد به نامهای زاخوری (زعفرانلو) و کاوی (کیوانلو) به خراسان کوچانیده و در نواحی شمال خراسان که مرکز آن درون در غرب نسا (عشق آباد کنونی) بود اسکان داده شدند.
یارمحمد خان شادلو که پس از حیدرقلی خان، عموی خود، به حکومت بجنورد منصوب شد، فرزند یزدانقلی خان است. یزدانقلی کسی است که همراه برادران خود جعفرقلی خان و حیدرقلی خان با محمد شاه قاجار جنگید و در زمان صدارت میرزا تقی خان امیر کبیر مورد عفو ناصر الدین شاه قرار گرفت. او چندی در تهران بود و سپس به شیراز تبعید شد و در همانجا فوت کرد و در شاه چراغ شیراز مدفون گردید.
یارمحمد خان در سال ۱۲۸۹ ق پس از مرگ حیدرقلی خان در مدتی کمتر از یک سال مستقلا به حکومت بجنورد دست یافت و حدود سی و دو سال در بجنورد و نواحی مجاور آن که گاهی حدود بهشهر تا نیشابور را در برمی گرفت حکومت کرد.
وی در ۲۴ شوال ۱۳۲۱ ق درگذشت.

آثار

[ویرایش]

سفرنامه‌های سهام الدوله بجنوردی.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

سفرنامه‌های سهام الدولة بجنوردی (کتاب) .

منبع

[ویرایش]

نرم افزار جغرافیای جهان اسلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار