سهل الإقتضاء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسهل الإقتضاء یعنی این‌که طلبکار در مطالبه طلب خود بر بدهکار سخت نگیرد که در باب تجارت از آن سخن گفته‌اند.


معنی سهل الإقتضاء

[ویرایش]

سهل الإقتضاء یا به عبارتی حُسن الاقتضاء به معنی آسان‏گرفتن بر بدهکار می‌باشد.

← تبیین معنای سهل الإقتضاء


عنوان یاد شده در حدیثى از پیامبر اکرم صلى اللَّه علیه و آله آمده و مراد از آن‏ این است که طلبکار در مطالبه طلب خود بر بدهکار سخت نگیرد؛ به عنوان مثال، به او فرصت کافى بدهد یا حواله را از او بپذیرد.
[۲] النخبة، ص۱۹۶-۱۹۷.


سهل الإقتضاء از جمله آداب تجارت

[ویرایش]

از آداب تجارت این است که فروشنده در گرفتن بهاى کالا از خریدار و نیز طلبکار در مطالبه طلب خود سهل الإقتضاء باشد.
[۴] الأنوار اللوامع ج۱۱، ص۱۱۶.پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعة ج۱۷، ص۴۵۰.    
۲. النخبة، ص۱۹۶-۱۹۷.
۳. الحدائق الناضرة ج۱۸، ص۴۸.    
۴. الأنوار اللوامع ج۱۱، ص۱۱۶.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۵۷-۵۵۸.    
جعبه ابزار