سهم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبخشی از چیزى را که نامعین است سهم گفته می‌شود که در باب وصیت از آن نام برده‌اند.


معنای سهم

[ویرایش]

بخش نامعین از چیزی را سهم می‌گویند.

احکام سهم

[ویرایش]


← وصیت بر سهمی از مال


هرگاه کسى وصیت کند سهمى از مالش را به دیگرى بدهند، به قول مشهور یک هشتم از مال به او داده مى‏شود. برخى قدما گفته‏اند: یک ششم از مال را به او مى‏دهند.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مسالک الأفهام ج۶، ص۱۷۹.    
۲. الحدائق الناضرة ج۲۲، ص۴۶۱.    
۳. المقنع، ص۴۷۸.    
۴. الخلاف ج۴، ص۱۴۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۵۸.    
جعبه ابزار