شام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشام یا شامات یکی از مناطق و کشورهایی است که به دست مسلمانان فتح شد و الان یکی از کشورهای اسلامی است.


محدوده شام

[ویرایش]

شام نام سرزمينى كه در گذشته، شامل اردن، سوریه، لبنان و فلسطین مى ‏شد

محل بحث از شام در فقه

[ویرایش]

از شام به معناى نخست در باب صلات و جهاد سخن گفته ‏اند.

قبله مردم شام

[ویرایش]

قبله كسانى كه از مکه دورند، جهت کعبه است. بنابر اين، مردم هر منطقه‏اى به سمت يكى از ارکان کعبه كه در جهت آنان واقع شده، توجه مى ‏كنند. جهت قبله مردم شام، رکن شامی (ركن غربى) كعبه است. فقها جهت دستيابى مردم شام به قبله نشانه ‏هايى بيان كرده‏ اند، از جمله: قرار دادن «بنات النعش»، هنگام غايب شدن (نهايت پايين آمدن آنها به سمت مغرب) در پشت گوش راست و قرار دادن ستاره جُدَی هنگام طلوع (اوج ارتفاع آن) و هنگام غروب (پايين‏ترين وضعيت آن در افق) پشت شانه چپ.
[۲] روض الجنان ج۲، ص۵۳۵.


چگونگی فتح سرزمين شام

[ویرایش]

در چگونگى فتح سرزمین شام توسط سپاهیان اسلام، برخى گفته ‏اند: حَلَب، حِمى‏، حِمْص و طرابلس با صلح فتح شده‏ اند؛ ليكن دمشق از يك سمت با قهر و غلبه و از سمتى ديگر با صلح فتح گرديده است؛ بدين گونه كه مردم ناحيه‏ اى از دمشق از فرمانده سپاه اسلام در آن ناحيه تقاضاى صلح كردند
و او پذيرفت و بدون جنگ وارد شهر شد؛ ليكن فرمانده ناحيه ديگر با غفلت از اين امر، بدون صلح و با قهر وارد شهر گرديد.

حکم زمینهای شام

[ویرایش]

آيا چنين سرزمينى حکم زمین مفتوح عنوه را دارد يا حكم زمین صلح بر آن مترتب است؟ برخى كه اين مسئله را طرح كرده‏ اند، دو احتمال داده‏ اند: يكى عدم جريان احكام زمين مفتوح عنوه بر اين گونه زمين و دوم، مبنا و ملاك بودن تصميم اتخاذى از سوى فرمانده سپاه اسلام، از صلح يا فتح با قهر و غلبه.
[۵] كفاية الأحكام ج۱، ص۳۷۸.پانویس

[ویرایش]
 
۱. شرائع الإسلام ج۱، ص۵۲.    
۲. روض الجنان ج۲، ص۵۳۵.
۳. جامع المقاصد ج۲، ص۵۷.    
۴. بلغة الفقیه ج۱، ص۲۵۷- ۲۵۸.    
۵. كفاية الأحكام ج۱، ص۳۷۸.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۴، ص۵۹۰.    جعبه ابزار