شجاعت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشجاعت از فضایل اخلاقی است که فرد داراي اين فضیلت داراي قوت قلب در مصاف با دشمن و تحمل دشواريهامي‌باشد.از اين عنوان در باب صلات و جهاد سخن گفته‏اند.


تعريف شجاعت

[ویرایش]

شجاعت به عنوان يکي از فضایل نفسانی و صفات و اخلاق پسندیده، عبارت است از قوّت قلب در مصاف با دشمن و تحمل دشواريهاي آنکه از آن به دلیری و دلاوری نيز تعبیر مي‏شود. عالمان علم اخلاق ، شجاعت را به استقامت و اعتدال قوه غضبیه تعريف کرده و استقامت و اعتدال آن را به اين دانسته‏اند که با سهولت تحت فرمان عقل درآيد و از انحراف به دو سوي افراط؛ يعني تهور و بی باکی و تفریط، يعني ترس، مصون باشد.
[۲] مفاتيح الشرائع ج۲، ص۱۶.


چند روايت در فضيلت شجاعت

[ویرایش]

امام صادق عليه السّلام- بر اساس روايتي که از آن حضرت نقل شده- شجاعت را از اخلاقی‌ای دانسته که خداوند پیامبر صلّي اللَّه عليه و آله را بدان اختصاص داده است؛ از اين رو، تحصیل فضيلت شجاعت مستحب است.
در حديثي ديگر از آن حضرت آمده است: «هرکس از (نعمت) مکارم اخلاقي از جمله شجاعت برخوردار باشد، لازم است خدا را بر آن ستایش کند و در صورت عدم بر خورداري از آن، با تضرّع به پيشگاه الهي آن را از خدا بخواهد».

احکام شجاعت

[ویرایش]

از صفات و ويژگيهاي امام عليه السّلام اين است که بايد شجاع ترين مردم بوده و هيچ ترس و وحشتی در او نباشد.

← لزوم وجود شجاعت در فرمانده


سزاوار است زمامدار مسلمانان هنگام جنگ با دشمنان، جهت دفع آنان، به هر ناحيه جبهه گروهي را اعزام کند و فرمانده خردمند و شجاعي را بر ايشان بگمارد.

← استفاده از موسيقي در سپاه جنگ


به تصریح برخي، استفاده از آلات لهو و نيز موسیقی و مانند آن که موجب ايجاد شجاعت و تقويت روحيه مجاهدان شود، در صورت توقف نظم سپاه و شکست دشمن بر آن، جایز است.
[۷] کشف الغطاء ج۴، ص۳۸۰.


← لزوم وجود شجاعت در امام جمعه


سزاوار است امام جمعه شجاع باشد و در راه خدا از سرزنش ملامتگران نهراسد.

پانويس

[ویرایش]

{{پانويس}}

منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۶۲۹.    
جعبه ابزار