شعبان‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشعبان ماهی از ماههای قمری است که بین ماههای رجب و رمضان واقع شده و دارای فضائل و آدابی است.
شعبان بین ماههای رجب و رمضان واقع شده و از احکام مرتبط با آن در بابهای طهارت، صلات، صوم، حج و نکاح سخن رفته است.


فضیلت و آداب ماه شعبان

[ویرایش]

ماه شعبان از ماههای مبارک و بسیار با فضیلت است؛ چنان که نیمه آن که مقارن با ولادت نجات دهنده بشر، حضرت بقیة الله الاعظم عجل اللَّه تعالی فرجه الشّریف می‌باشد از با فضیلت‌ترین شبها و روزهای این ماه است.

← آداب ویژه ماه شعبان


آداب ویژه ماه شعبان به شرح زیر است:
نمازگزاردن به کیفیتی ویژه در هر شب،
روزه گرفتن تمام یا بعض روزهای آن
و زیاد خواندن سوره ملک در این ماه مستحب است؛
چنان که غسل در شب نیمه شعبان،
احیای آن به عبادت
[۶] هدایة الأمّة ج۳، ص۲۷۰.

و نیز خواندن دعای کمیل،
[۷] مصباح المتهجد، ص۸۴۴.

زیارت امام حسین علیه السّلام،
خواندن چهار رکعت نماز به کیفیتی ویژه؛
[۹] مصباح المتهجد، ص۸۳۹.

همچنین خواندن نماز جعفر طیار
در این شب استحباب دارد.
آمیزش با همسر در شب نیمه و آخر ماه شعبان
و نیز سفر کردن در بیست و ششم بنابر روایتی و چهارم و بیستم به روایتی دیگر مکروه است.

سایر احکام ماه شعبان

[ویرایش]


← حکم روزه یوم الشک


گرفتن روزه سی ام شعبان در صورت تردید بین اول ماه رمضان و سی ام شعبان، به نیت ماه رمضان بنابر قول مشهور صحیح نیست، لیکن به نيّت روزه استحبابی ماه شعبان صحیح است و چنانچه بعد معلوم شود که آن روز، اول ماه رمضان بوده، از روزه واجب کفایت می‌کند.

← از راههای ثبوت اول ماه رمضان


از راههای ثبوت اول ماه رمضان سپری شدن سی روز از ماه شعبان است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعة ج۸، ص۱۰۰-۱۰۳.    
۲. جواهر الکلام ج۱۷، ص۱۱۳.    
۳. وسائل الشیعة ج۸، ص۲۴.    
۴. جواهر الکلام ج۵، ص۳۷.    
۵. الرسائل العشر (حلّی)، ص۴۳۳.    
۶. هدایة الأمّة ج۳، ص۲۷۰.
۷. مصباح المتهجد، ص۸۴۴.
۸. الحدائق الناضرة ج۱۷، ص۴۳۴.    
۹. مصباح المتهجد، ص۸۳۹.
۱۰. العروة الوثقی ج‌۳، ص۴۰۵.    
۱۱. جواهرالکلام ج۲۹، ص۵۵-۵۶.    
۱۲. الحدائق الناضرة ج۱۴، ص۴۰.    
۱۳. جواهر الکلام ج۱۶، ص۲۰۷-۲۱۲.    
۱۴. الروضة البهیة ج۲، ص۱۰۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۶۸۰-۶۸۱.    جعبه ابزار