صبر در امر به معروف (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصبر پیشگی در امر به معروف یکی از نصایح لقمان است که در قرآن کری م به آن اشاره شده است.


صبر پیشگی

[ویرایش]

در آیه ۱۷ سوره لقمان به لزوم صبر پیشگی در امر به معروف سفارش شده است:
یـبنی... وامر بالمعروف... واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور «ای پسرک من نماز را برپا دار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند باز دار و بر آسیبی که بر تو وارد آمده است شکیبا باش این (حاکی) از عزماراده تو در) امور است.»

← روایت حضرت علی


علی- علیه‌السّلام -در روایتی که در مجمع البیان به آن اشاره شده فرمود: مقصود از «واصبر علی ما اصابک» صبر بر مشقات امر به معروف است( من المشقة والأذى في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، عن علي عليه السلام. وقيل: ما أصابك من شدائد الدنيا ومكارهها، من الأمراض وغيرها، عن الجبائي. (إن ذلك من عزم الأمور))

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لقمان/سوره۳۱، آیه۱۷.    
۲. مجمع البیان، الطبرسی، ج۸، ص۸۷.    


منبع

[ویرایش]

قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «صبر در امر به معروف ».    جعبه ابزار