صدای الاغ (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن مجید فریاد زدن را به صدای الاغ تشبیه کرده است.


زشت‌ترین صداها

[ویرایش]

صدای خران، زشت‌ترین صداها است.
«... ان انکر الاصوت لصوت الحمیر».
(پسرم!) در راه‌رفتن، اعتدال را رعایت کن؛ از صدای خود بکاه (و هرگز فریاد مزن) که زشت‌ترین صداها صدای خران است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لقمان/سوره۳۱، آیه۱۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «صدای الاغ (قرآن)».    جعبه ابزار