صدقه جاریه (نهایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصدقه جاریه به معنای صدقه پیوسته و مستمر می باشد.


در روایات

[ویرایش]

عنوان صدقه جاریه در روایات متعدد به کار رفته است مفاد برخی از این روایات چنین است:
«هرگاه فرزند آدم بمیرد، پرونده اعمال او بسته می‌شود، مگر در سه چیز (که پس از مرگ نیز ادامه دارد و آثار آن به او می‌رسد) : فرزند صالحی که برای او دعا می‌کند، علمی که دیگران از آن نفع می‌برند و صدقه جاریه»

معنای وقف

[ویرایش]

صدقه جاریه در کلمات فقها به وقف معنا شده است
[۳] الدروس الشرعیة، ج ۲، ص۲۶۳.
[۴] التنقیح الرائع، ج ۲، ص۲۹۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعة، ج۱۹، ص ۱۷۱-۱۷۵    
۲. مستدرک الوسائل، ج۱۲، ص۲۳۰.    
۳. الدروس الشرعیة، ج ۲، ص۲۶۳.
۴. التنقیح الرائع، ج ۲، ص۲۹۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۷۰، برگرفته از مقاله صدقه جاریه.    جعبه ابزار